Κατοικία

Πελάτης

Ιδιώτης

Εργασία

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Εσωτερική Διακόσμηση

Τοποθεσία

Κερατσίνι, Αθήνα

Έτος

2018