Κατοικία

Πελάτης

Ιδιώτης

Εργασία

Αρχιτεκτονική μελέτη και εσωτερική διακόσμηση

Τοποθεσία

Τρίκαλα, Ελλάδα

Έτος

2021