Κατοικία

Πελάτης

Ιδιώτης

Εργασία

Αρχιτεκτονική μελέτη και εσωτερική διακόσμηση

Τοποθεσία

Τζιά, Ελλάδα

Έτος

2021