Κατοικία

Πελάτης

Ιδιώτης

Εργασία

Αρχιτεκτονική μελέτη, εσωτερική διακόσμηση και μελέτη περιβάλλοντα χώρου

Τοποθεσία

Μαρκόπουλο, Ελλάδα

Έτος

2022