Κατοικία

Πελάτης

Ιδιώτης

Εργασία

Αρχιτεκτονική μελέτη και εσωτερική διακόσμηση

Τοποθεσία

Καστέλλα, Ελλάδα

Έτος

2021