Κατοικία

Πελάτης

Ιδιώτης

Εργασία

Αρχιτεκτονική μελέτη και εσωτερική διακόσμηση

Τοποθεσία

Ψυχικό, Αθήνα

Έτος

2021