Εμπορικό Κέντρο

Πελάτης

Εκδοτικός Οίκος

Εργασία

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Εσωτερική Διακόσμηση

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Έτος

2021