Επιβατικός σταθμός

Τοποθεσία

Πειραιάς, Ελλάδα

Έτος

2020